...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกของ นายรัตนพล พลเสน ครับ....

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล   นาย รัตนพล พลเสน
รหัสนักศึกษา  564144057
วัน-เดือน-ปีเกิด   15 มิถุนา พ.ศ.2537